สั่งซื้อสินค้าฟรายเดย์

สั่งซื้อสินค้าฟรายเดย์ Order Friday

ฟรายเดย์ได้พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต อันทันสมัย ง่าย สะดวก และรวดเร็ว และประหยัดเวลา ประการสำคัญเพื่อต้องการเน้นประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่สาวมิสทินได้ทั่วถึง โดยมีขั้นตอนการ สั่งซื้อ ดังนี้
  1. กรอกรหัสสาวจำหน่ายและเลือกรอบจำหน่ายที่ต้องการ สั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต
  2. กรอกรหัสสินค้าและจำนวนที่สั่งซื้อลงในแบบฟอร์มสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ เมื่อกรอกรายการสั่งซื้อครบตามที่คุณ ต้องการ แล้ว คลิกปุ่ม "ส่งรายการสั่งซื้อ"เพื่อส่งรายการสั่งซื้อ
  3. ตารางรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าจะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณตรวจสอบความถูกต้อง  คลิกปุ่ม "ยืนยันการสั่งซื้อ" เพื่อยืนยันการสั่งซื้อของคุณ

การคิดค่าบริการจัดส่ง
บริษัทขอคิดค่าบริการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ถึงบ้าน 50 บาท ต่อใบสั่งซื้อที่ไม่ถึง 500 บาท ต่อครั้ง
กรณีการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต จะไม่มีการคำนวณราคาให้ทราบทันที ซึ่งแตกต่างจากระบบบริการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ เนื่องจากบริษัทต้อง ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของใบสั่งซื้อ